Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 331 Valtuustoaloite / Lisää lukutaitoa!

JARDno-2019-3239

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Aikaisempi käsittely kaupunginvaltuusto 21.10.2019 § 76

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Järvenpään kaupunki lähtisi edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa teatterin ja draaman keinoin. Suomalaisten lukutaito on rapistumassa. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on myös elinikäisen oppimisen perusta. Vankka pohja lukutaidolle luodaan lapsena. Lukutaito on taito, joka kehittyy ja jota tulee kehittää koko elämän ajan. Lukutaidon kehittämisessä on tärkeää löytää lapsia ja nuoria kiinnostavia tekstejä ja tekstityyppejä sekä laajentaa käsitystä lukemisesta. Sanat haltuun -hankkeessa (https://sanathaltuun fi/) lukutaitoa lähestyttiin rap-musiikin keinoin. Hankkeen työpajojen vaikutuksia tutkittaessa puolet nuorista koki oppineensa uutta, 30 prosenttia kiinnostui uudenlaisista teksteistä, ja yli 20 prosenttia muutti suhtautumistaan lukemiseen. Kiinnostus kirjoihin ja lukemiseen ei synny itsestään, vaan se vaatii uudenlaisia menetelmiä. Kirjastojen kirjavinkkaukset voisi toteuttaa draaman keinoin tai ilmiöpohjaisesti yhdessä tehden. Tätä työtä voitaisiin tehdä yhteistyössä paikallisten taiteen ammattilaisten, kulttuurijärjestöjen tai -yritysten ja naapurikuntien kanssa. Voimme hyödyntää myös esimerkiksi Helsingin kaupunginkirjaston kokemuksia sekä lasten ja nuorten että jatkossa myös aikuisten kirjavinkkauksista teatterin ja draaman keinoin. Hankkeen kummeiksi voidaan pyytää oman alueen kirjailijoita. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin.

 

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja lähettää opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

Käsitellyt asiat