Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 323 Valmiussuunnitelmien päivitys

JARDno-2019-3620

Valmistelija

  • Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, toni.pallaspuro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungissa varautumisen tueksi on laadittu valmiussuunnitelma, joka kattaa toiminnan organisoinnin, johtamisen ja priorisoinnin normaaliolojen häiriöistä aina poikkeusoloihin saakka. Kaupungin valmiussuunnitelma, joka pitää sisällään yleisen osan ja palvelualuekohtaiset osat, on hyväksytty kaupunginhallituksessa 5.9.2016 §147.

Järvenpään kaupungissa on tapahtunut  2018 - 2019 merkittäviä organisaatiomuutoksia, joista mainittakoot muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Keski-Uudenmaan SOTE-kuntayhtymän hoidettavaksi, Sivistys- ja vapaa-ajan palvelualueen sekä Lasten ja nuorten palvelualueen uudelleenorganisoituminen Opetuksen ja kasvatuksen sekä Hyvinvoinnin palvelualueiksi, kunnossapidon sejä ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistus Kaupunkikehityksen palvelualueella sekä Konsernipalveluiden uudelleen organisoituminen.

Näiden muutosten vuoksi on 2019 syksyn aikana tehty koko kaupungin osalta tehtävä- ja organisaatiomuutoksiin liittyvät päivitykset valmiussuunnitelman yleiseen ja palvelualuekohtaisiin osiin. 

Vuoden 2020 aikana on tarkoitus tehdä laajempi valmiussuunnitelman rakenteen ja sisällön tiivistäminen ja uudistaminen, jolla parannetaan suunnitelmien hyödyntämismahdollisuuksia häiriö- ja poikkeustilanteiden johtamisessa. Samalla myös käydään läpi, selkeytetään ja kuvataan varautumiseen liittyvät vastuut ja roolit sekä varautuminen osana kokonaisturvallisuutta.

 

/TP

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä päivitetyn valmiussuunnitelman liitteiden mukaisesti.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä

Käsitellyt asiat