Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 324 Tontin 186-21-2132-3 takaisin ostaminen Diggarinkatu 2

JARDno-2019-3513

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 14.5.2018 § 127 päättänyt tontin 186-21-2132-3 myymisestä 361.852 euron kauppahinnalla Den Finland Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Kaupungin ja Den Finland Oy:n välinen kauppakirja allekirjoitettiin 23.8.2018. Tontin myyntineuvotteluissa oli sovittu tontille rakennettavista yritystiloista ja rakennuksen ulkonäöstä.

Den Finland Oy ilmoitti marraskuussa 2019, ettei pysty toteuttamaan tontille neuvotteluissa sovittuja tiloja, ja pyysi kaupunkia ostamaan tontin takaisin.

Kaupunginvaltuusto on 2.9.2013 § 66 linjannut, että rakentamattomien tonttien takaisinoston yhteydessä kaupunki perii kulukorvauksena 2.000 euroa. Korvaus tarkistetaan vuosittain ja se on sidottu vuoden 2013 elinkustannusindeksin keski-indeksilukuun 1890. Vuoden 2018 keski-indeksiluvulla laskettuna korvaus on 2061 euroa vuonna 2019.

Tontin 186-21-2132-3 kauppahinta olisi 361.852 € - 2061 € = 359.791 €.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki ostaa tontin 186-21-2132-3 Den Finland Oy:ltä 359.791 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, yrityspalvelupäällikkö

Käsitellyt asiat