Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 326 Sitovuusajan jatkaminen tontin 186-22-2229-1, Yliopettajankatu 3, kaupassa

JARDno-2019-2497

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-22-2229-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 3. Tontin pinta-ala on 4775 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2229 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 2228, 2229 ja 102  pienkerrostalo- ja rivitalotonteista järjestettiin tarjouskilpailu 15.4.-3.6.2019 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailu ilmoitettiin ratkaistavaksi siten, että tarjoushinta vaikuttaa ratkaisuun 50% ja ja laatukriteerit 50%, laatu arvioidaan kokonaisuutena. Laatukriteerit koostuivat mm. massoittelun ja julkisivun soveltuvuudesta arvokkaseen kulttuuriympäristöön, pohjapiirosten muuntojoustavuudesta ja asuntojakaumasta siten, että perheasuntoja oltava asuntojen kokonaismäärästä yli 30%.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia kolme rakennusalan toimijaa siten, että jokaisesta tontista tuli tasan yksi tarjous. Kaupunkikuva-arkkitehti ja asemakaava-arkkitehti ovat tarkastaneet tarjousasiakirjat laatuvaatimusten osalta ja todenneet, että tarjoukset täyttävät kaupungin asettamat laatuvaatimukset.

Korttelin 2229 tontista 1 tarjouksen teki Master Yhtiöt Oy, joka tarjosi 770.000 € (320,80 €/k-m2). Tontti ostetaan joko perustettavan yhtiön lukuun tai yhtiön valitsemalle tonttirahastolle.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2229-1 Master Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai yhtiön valitsemalle tonttirahastolle 770.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on 12.8.2019 § 194 päättänyt, että kaupunki myy tontin 186-22-2229-1 Master Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päätös on sitonut kaupunkia 31.12.2019 saakka. Tontti 186-22-2229-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 3. Tontin pinta-ala on 4775 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2.

Master Yhtiöt on pyytänyt Järvenpään kaupunkia jatkamaan myyntipäätöksen sitovuusaikaa 31.3.2020 saakka. Yhtiö on hakenut kohteelle ARAn takauslainaa. Tieto lainoituksesta on luvattu ARAlta vasta vuoden 2020 alkupuolella.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa päätöksen 12.8.2019 § 194 mukaista tontin 186-22-2229-1 myynnille asetettua sitovuusaikaa 31.3.2020 saakka em. päätöksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri

Käsitellyt asiat