Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 327 Määräalan myyminen kiinteistöstä 186-401-47-1 Diggarinkatu 12

JARDno-2019-3642

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Toivo Liiketilat 2 Oy on pyytänyt saada ostaa Boogien yritysalueelta määräämänsä yhtiön lukuun 8568 m2 suuruisen määräalan korttelista 2131, määräalasta muodostetaan kortteliin 2131 tontti 7, osoitteeseen Diggarinkatu 12. Kortteli 2131 on voimassa olevan asemakaavan mukainen liike- ja toimitilarakennusten korttelialue (KMKTY-1), rakennusoikeutta nyt myytävällä määräalalla on 5269 k-m2.

Muodostettavalle tontille rakennetaan liiketilat kahdelle eri toimijalle, rakentamisesta vastaa Tekova Oy. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta.

Kaupunginvaltuusto on 10.11.2014 § 74 päättänyt, että luovutettaessa alueita liikerakentamiseen korttelista 2131 käytetään vähimmäismyyntihintana 140 €/k-m2, hinta on sidottu marraskuun 2014 elinkustannusindeksin pistelukuun 1913. Valtuuston hinnoittelu on perustunut Newsec Valuation Oy:n 17.6.2014 laatimaan hinta-arvioon, jossa kyseisen alueen liikerakentamiseen osoitetun korttelin markkinahinnaksi on arvioitu 140 €/k-m2 rakentamistehokkuudella 0,6.

Määräalan kauppahinnaksi saadaan lokakuun 2019 elinkustannusindksin pisteluvulla 1975 laskettuna 761.567 €.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy 8568 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-47-1 Toivo Liiketilat 2 Oy:n määräämän yhtiön lukuun 761.567 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 29.2.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, yrityspalvelupäällikkö

Käsitellyt asiat