Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 338 LISÄPYKÄLÄ: Viran tai toimen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muutokset 1.1. - 31.12.2019 (lisäpykälä)

JARDno-2019-100

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungin hallintosäännön 4. luvun § 45 mukaan virkojen perustamisesta päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 2. luvun § 14 mukaan henkilöstöasiainjaoston tehtävänä on vastata valtuusto- tai hallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta.

Maankäyttöinsinööri työskentelee kaupunkikehityksen palvelualueella. Maankäyttöinsinööri vastaa ensisijaisesti maan hankintaan, luovutukseen sekä maahan liittyviin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä. Lisäksi maankäyttöinsinööriltä odotetaan valmiutta avustaa kiinteistönmuodostukseen liittyvissä tehtävissä.

Tehtävä edellyttää, hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä aihealueen lainsäädännön tuntemusta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan maanhankintaan ja -luovutukseen sekä kiinteistönmuodostukseen ja maankäytönsuunnitteluun liittyvää osaamista. Osaaminen kuntasektorin paikkatieto-ohjelmistojen sekä kokemus kiinteistökaupoista, kunnallisesta päätöksenteosta ja/tai kiinteistönmuodostustehtävistä katsotaan eduksi. 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Sopiva koulutus voi olla esimerkiksi maanmittausalan insinööri tai DI.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää 

1. perustaa maankäyttöinsinöörin viran

2. maankäyttöinsinöörin viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 3.12.2019 § 91

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

1. perustaa maankäyttöinsinöörin viran

2. että maankäyttöinsinöörin viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Käsittely 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat