Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 337 LISÄPYKÄLÄ: Kokouskutsu 19.12.2019 / Hallituksen jäsenten nimeäminen / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli (lisäpykälä)

JARDno-2019-3706

Valmistelija

 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupungille on 12.12.2019 toimitettu kokouskutsu Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.12.2019 klo 17.00.

Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä seuraava:

 1. Kankkunen Jarkko Matias, puheenjohtaja 
 2. Gyran Maiju Elina, varsinainen jäsen
 3. Markkanen Lassi Tapani, varsinainen jäsen 
 4. Mikkola Jyrki Ilmari, varsinainen jäsen
 5. Saarelainen Mauri Olavi, varsinainen jäsen
 6. Suhonen Martti Juhani, varsinainen jäsen
 7. Tiihonen Arno Pekka, varsinainen jäsen

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. nimetä kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin 19.12.2019 klo 17.00 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginjohtajan ja nimetyn ollessa estynyt valtuuttaa kaupunginjohtajan nimeämän edustajan. 
 2. antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi ehdottaa, että yhtiön hallitukseen nimetään nykyiset edustajat kaupunginhallituksen mahdolliset muutosehdotukset huomioiden.

 

Käsittely 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian ylimääräisenä käsittelyyn.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

1. yhtiökokousedustajaksi nimetään Jari Lausvaara ja kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään Lausvaaran esteen varalta toinen henkilö

2. hallitukseen nimetään nykyiset edustajat.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kirjaamopalvelut, Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli

Käsitellyt asiat