Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 325 Kiinteistöjen 186-7-9906-2, 186-7-787-2 sekä määräalan kiinteistöstä 186-401-1-2426 myyminen Valovirrankatu 1

JARDno-2019-3498

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 4.2.2019 § 20 varannut asemakaavamuutoksella kortteliin 7100 muodostettavan liikerakentamiseen osoitetun tontin Lidl Suomi ky:lle. Asemakaavaehdotuksen nähtäville panosta päätetään kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 19.12.2019, kaava on tarkoitus saada lainvoimaiseksi alkuvuoden 2020 aikana. Lidl Suomi ky on budjetoinut määrärahat liikepaikkatontin hankkimiselle kaudelle 2019 ja siten ostajan kannalta on tarkoituksenmukaisinta tehdä kauppa 29.2.2020 mennessä. Kauppakirjaan kirjataan purkava ehto; kauppa purkaantuu, mikäli ostaja ei saa rakennuslupaa vuoden 2020 aikana.

GEM Valuation Oy on 3.10.2019 arvioinut korttelin 7100 liikerakentamiseen osoitetun tontin markkinahinnaksi 250 €/k-m2. Asemakaavaehdotuksessa on tontille osoitettu liikerakennusoikeutta 3000 k-m2. Kaupan kohteen myyntihinnaksi muodostuu 750.000 €.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy yleisen alueen 186-7-9906-2, tontin 186-7-787-2 ja 5746 m2 suuruisen määräalan kiinteistöstä 186-401-1-2464 Lidl Suomi Ky:lle 750.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 29.2.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, yrityspalvelupäällikkö

Käsitellyt asiat