Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 330 Järvenpää 70-vuotta juhlavuosi

JARDno-2019-3507

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kauppalan perustamisesta on kulunut vuoden 2021 alussa 70-vuotta. Järvenpää erotettiin Tuusulan kunnasta, toisella yrittämällä, Valtioneuvoston päätöksellä helmikuussa 1950. Voimaan päätös tuli vuoden 1951 alusta. Tuolloin Järvenpäässä asui 8244 ihmistä. Kaupungiksi Järvenpää muuttui vuoden 1967 alusta.

Järvenpään on tarpeen juhlistaa 70-vuotista taivaltaan kauppalasta yhdeksi Suomen vetovoimaisimmista keskisuurista kaupungeista. Vuodelle 2021 on talousarvioon esitetty 120 000 € ohjelmabudjettia juhlavuoden ohjelmiston toteutukseen. Juhlavuoden ohjelmistoa ja budjetin käyttötarkoitusta ei ole toistaiseksi määritelty.

Juhlavuotta valmistelemaan on tarpeen nimittää kaupunginhalltuksen alaisuuteen  juhlavuositoimikunta, joka linjaa juhlavuoden painopisteet ja ohjaa sen  valmistelua   sekä seuraa suunnitelmien etenemistä ja talouden toteutumista. Toimikunnalle on tarpeen nimetä valmistelijasihteeri ja  markkinointiviestinnästä vastaava. Valmistelijasihteeriksi esitetään nimettävän kulttuurijohtaja ja markkinointiviestinnästä vastaavaksi viestintäjohtaja, jotka virkansa puolesta vastaava juhlavuoden sisällön valmistelusta ja mrkkinointiviestinnästä. Toimikunnan kooksi ehdotetaan viranhaltijoiden lisäksi kolmea - viittä poliittista edustajaa, jotta toimikunnan yhteistyö on tiivistä ja ketterää. Viranhaltijat voivat  lisäksi kutsua juhlavuoden valmistelutyöhön eri toimijoita  ja tarvittaessa perustaa  pienryhmiä. 

Juhlavuoden kustannuksiin on  budjetoitu talousarviossa ja taloussnnitelmasssa viestinnän vastuualueelle 120 000 €. Samalla tulee varautua myös toimikunnan kokouksista aiheutuviin kustannuksiin. Toimikunnan arvioidaan olevan tarpeen kokoontua noin neljän kuukauden välein, arviolta yhteensä  8 kertaa.  

Toimikunnan perustaminen on hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimivallassa.

/MT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1) perustaa Järvenpää 70-vuotta juhlavuositoimikunnan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Toimikunnan tehtävänä on linjata juhlavuoden painopisteitä ja ohjata sen valmistelua sekä seurata sen toteutumisen etenemistä ja taloutta.

2) nimetä toimikunnan jäsenet sekä nimetä viranhaltijoiden edustajina toimikunnan sihteeriksi kulttuurijohtajan ja markkinointiviestinnästä vastaavaksi ja toimikunnan esittelijäksi viestintäjohtajan

3) todeta, että kaupunginjohtajalla on toimikunnassa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 

Käsittely 

Esittelijä muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää

1) perustaa Järvenpää 70-vuotta -juhlavuositoimikunnan ajalle 1.1.2020 - 31.12.2021. Toimikunnan tehtävänä on linjata juhlavuoden painopisteitä ja ohjata sen valmistelua sekä seurata sen toteutumisen etenemistä ja taloutta.

2) nimetä toimikunnan jäseniksi valtuuston puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan, joka toimii myös toimikunnan puheenjohtajana, sekä kaupunginjohtajan. Toimikunnan sihteeriksi nimetään kulttuurijohtaja ja markkinointiviestinnästä vastaavaksi ja toimikunnan esittelijäksi viestintäjohtaja.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kultturijohtaja, viestintäjohtaja 

Käsitellyt asiat