Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 321 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi

  1. Helsingin hallinto-oikeuden päätös 6.11.2019 / Viemärin tulvimisvahinko
  2. KKV:n ilmoitus 28.11.2019
  3. Keski-Uudenmaan sote yhtymähallituksen 26.11.2019 pöytäkirja ja jäsenkuntaraportointi 1-10/2019
  4. Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluihin v. 2020-2022
  5. Lausuntopyyntö ehdotuksesta Jätehuoltomääräyksistä 
  6. Lausuntopyyntö ehdotuksesta Jätehuollon palvelutasoksi
  7. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston 19.12.2019 esityslista

Iltakouluasiat:

Salassapidettävä JulkL § 24.1. k 17 ja 20, perus-ICT -palveluiden selvitys

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely 

Tietohallintojohtaja esitteli perus-ICT -palveluiden selvitystä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat