Kaupunginhallitus, kokous 15.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Yhtiökokouskutsu 29.4.2020 / Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

JARDno-2020-851

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Pirkka Ruishalme (1.1. - 25.4.2019), Sanna Kerminen (5.8.2019 lukien) ja Esa Siikaluoma. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron yhtiökokousedustajakseen Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n yhtiökokoukseen ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenen
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Pallaspuron esteen varalta.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Asia siirrettiin 14.4. kokouksesta käsiteltäväksi jatkokoukseen.

 

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Pirkka Ruishalme (1.1. - 25.4.2019), Sanna Kerminen (5.8.2019 lukien) ja Esa Siikaluoma. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron yhtiökokousedustajakseen Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n yhtiökokoukseen ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenen
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Pallaspuron esteen varalta.

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa Mimmi Launiala ehdotti, että yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje nimetä Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n hallitukseen Sanna Kerminen.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokousedustajalle annettiin toimiohje nimetä Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n hallitukseen Sanna Kerminen.

 

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy, tietohallintojohtaja, nimetty