Kaupunginhallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Yhtiökokouskutsu 29.4.2020 / Kuntien Tiera Oy

JARDno-2020-886

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kuntien Tiera Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 29.4.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen. Poikkeussoloista johtuen Kutien Tiera oy suosittelee, että kaikki osakkaat osallistuva yhtiökokoukseen Teams-etäkokouksena. Osakkeenomistajien on ilmottauduttava kokoukseen viimeistään 22.4.2020 webrobol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle valtakirja ta kaupunginhallituksen pöytäkirjan ote.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1.  nimeää Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokousedustajaksi tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron
  2.  oikeuttaa tietohallintojohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Tiedoksi

Kuntien Tiera Oy