Kaupunginhallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Yhtiökokouskutsu 29.4.2020 / Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy

JARDno-2020-851

Perustelut

Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätös, päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Yhtiön hallitukseen ovat menneellä tilikaudella kuuluneet Ensio Ruotsalainen (pj), Teppo Verronen (vpj), Pirkka Ruishalme (1.1. - 25.4.2019), Sanna Kerminen (5.8.2019 lukien) ja Esa Siikaluoma. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä tietohallintojohtaja Toni Pallaspuron yhtiökokousedustajakseen Keski-Uudenmaan Informaatioteknologia Oy:n yhtiökokoukseen ja
  2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallituksen jäsenen
  3. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta Pallaspuron esteen varalta.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Tiedoksi

valitut