Kaupunginhallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Yhtiökokouskutsu 28.4.2020 / Sarastia Oy

JARDno-2020-874

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 28.4.2020 järjestettävään yhtiökokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus 

  1. nimeää Sarastia Oy:n yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen
  2. oikeuttaa talousjohtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

 

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Tiedoksi

Sarastia Oy, nimetty