Kaupunginhallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Yhtiökokouskutsu 25.5.2020 / Kiertokapula Oy

JARDno-2020-931

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiertokapula Oy:n yhtiökokous pidetään 25.5.2020 todennäköisesti Teams-kokouksena. Kiertokapula Oy pyytää toimittamaan yhtiökokousedustajan valtakirjan yhtiöön.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. nimeää Kiertokapula Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunkitekniikan johtaja Mikko Autereen
  2. oikeuttaa kaupunkitekniikan johtajan esteen varalta kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Tiedoksi

Kiertokapula Oy, tekninen johtaja