Kaupunginhallitus, kokous 14.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 2020

JARDno-2020-818

Valmistelija

  • Mikko Autere, kaupunkitekniikan johtaja, mikko.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan lautakunnat päättävät alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista. Kaupunkitekniikan maksut ja taksat 1.4.2019 alkaen on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 21.3.2019 § 22.

Alueiden käytön ja toiminnan maksuja ja taksoja on ollut syytä tarkistaa vuonna 2020 yleisen hintatason nousun johdosta.

Liitteenä on ehdotus kaupunkitekniikan toiminnasta perittävistä yleisten alueiden käytön maksuista ja taksoista 1.5.2020 alkaen. Liitteenä on myös 1.5.2020 kaupunkitekniikan maksuihin ja taksoihin liittyvä selostusosa.

Toimivalta

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteiden mukaiset kaupunkitekniikan alaisen toiminnan yleisten alueiden maksut ja taksat 1.5.2020 alkaen.

Päätös

Asian käsittely siirretään jatkokoukseen 15.4.2020.

Tiedoksi

asianosaiset