Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Kulttuuripalveluiden toiminta-avustusten myöntäminen 2020

JARDno-2020-253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten kulttuuritoimintaa harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden sekä ammattimaisten kulttuurisisältöjen ja tapahtumien toteuttamiseen jo pitkään osallistuneiden rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Saapuneet hakemukset

Toiminta-avustuksia haki määräaikaan 10.4.2020 mennessä seitsemän hakijaa yhteensä 99 500 euroa (100 000/2019, 135 000/2018, 130 000/2017). Kolme hakijoista eivät vastaa toiminta-avustusten piirissä olevan toiminnan yllä mainittuja periaatteita ja heidän hakemuksensa on otettu huomioon kohdeavustusten puolella.

Seuraaville organisaatioille on maksettu vuoden 2020 toiminta-avustuksen ennakkoa hakemusten perusteella.

  • Värinää ry                                           3 500 €
  • Järvenpään teatteri ry                       15 000 €

Varatut määrärahat

Toiminta-avustuksiin on alustavassa budjetissa varattu 94 400 euroa, mutta Korona-viruksesta johtuen Järvenpään Blues ja Jazz Diggarit ovat joutuneet perumaan normaalin festivaalinsa ja toteuttavat syksyllä 2020 pienimuotoisemman tapahtuman. Tästä syystä heidän hakemuksensa on aiempia vuosia pienempi ja esitys toiminta-avustusten kokonaissummasta on budjetoitua pienempi, 90 000 euroa. Myös Järvenpään teatteri, Värinää-festivaali, ja todennäköisesti myös Meidän -festivaali joutuvat muuttamaan alkuperäisiä suunnitelmiaan Korona-tilanteesta johtuen. Kaikki toimijat ovat esittäneet vaihtoehtoisen tavan toteuttaa sisältöjään / tapatumaansa, jos Korona-tilanne pakottaa toimijat muutoksiin.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.4.2020 § 109 joustosta avustusten käytössä Korona-tilanteesta johtuen.

Toimivalta

Kulttuurin toiminta-avustuksien myöntämisen suorittaa normaalioloissa Hyvinvointilautakunta.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely ei siedä viivästyksiä sillä maksatus avustusta saaville tahoille voidaan suorittaa vasta kun jakoperusteiden, toiminta-avustusten ja viranhaltija päätöksellä tehtyjen kohdeavustusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen. 

TL

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 kulttuurin toiminta-avustusten myöntämisestä seuraavasti:

 

myönnetty 2019

haettu 2020

esitys 2020

Järvenpään teatteri ry

  37.400

       38.000

      38.000

Meidän festivaali

  24.500

       30.000

      30.000

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry

  25.500

       15.000

      15.000

Värinää ry

    7.000

         7.000

        7.000

Teatteri Kuus Toista           3.000                0
Järvenpään Kamarikuoro ry           2.500                0
Järvenpään mieslaulajat           4.000                0

YHTEENSÄ

  94.400

       99.500

       90.000

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja poistui esteellisenä. Esittelijänä toimi tämän asian ajan hallintojohtaja. 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esteellisyys

Olli Naukkarinen (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentti 5 kohta).

Valmistelija

  • Sami Ylisaari, kulttuurijohtaja, sami.ylisaari@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tausta

Kulttuurin toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten kulttuuritoimintaa harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden sekä ammattimaisten kulttuurisisältöjen ja tapahtumien toteuttamiseen jo pitkään osallistuneiden rekisteröityjen yhdistysten toiminnan tukemiseen. Hakuohjeiden mukaisesti toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään yhteisöjen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään kokonaisharkinnan perusteella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan jättämien avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Avustusten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Avustusta voidaan myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.

Saapuneet hakemukset

Toiminta-avustuksia haki määräaikaan 10.4.2020 mennessä kahdeksan tahoa, joista yhden hakemus oli selkeästi kohdeavustus, mutta joka oli vahingossa valittu sähköisessä hakuprosessissa toiminta-avustukseksi. Varsinaisia toiminta-avustushakemuksia oli seitsemän, yhteensä 99 500 euroa (100 000/2019, 135 000/2018, 130 000/2017). Neljä hakijoista oli aikaisemmin toiminta-avustusta saaneita ammattimaista kulttuuritoimintaa harjoittavia tahoja. Kolme hakijoista hakivat ensimmäisen kerran toiminta-avustusta. Kaksi näistä toimijoista hakivat myös erillisellä hakemuksella kohdeavustusta. Yksi hakijoita ei ole yhdistys vaan yhteisö. Uusien hakijoiden toiminta ei ole ammattimaista kulttuuritoimintaa vaan kulttuurin harrastustoimintaa, joskin genressään laaja-alaista.

Toiminta-avustusten vakiintunut tarkoitus on ollut tukea ammattimaista kulttuuritoimintaa Järvenpäässä, jossa ei ole yhtään taiteen / kulttuurin ammattilaitosta tai ammatilaisryhmää (esim. kaupungiteatteri, orkesteri tai esittävän taiteen ryhmä). Kulttuurin kohdeavustuksilla taas on tuettu toimijoita laajemmalla skaalalla. Kohdeavustuksilla on tuettu kulttuuritoimintaa joka on sekä ammatimaista että harrastuspohjalta ammentavaa. Kolmen uuden toiminta-avustusta hakevien osalta kaksi on tehnyt erillisen hakemuksen myös kohdeavustusten puolelle. Kohdeavustushakemukset näiden toimioiden osalta täyttävät hyvin kohdeavustusten myöntämisen kriteerit. Myös kolmannen hakijan osalta voidaan toiminta-avustushakemusta harkita kohdeavustusten puolella. Järvenpään kaupungin Hyvinvointi (aiemmin sivistys) lautakunnan aiempaa päätösten linjaa noudattaen ja hakemusten sekä hakijoiden toimintoja arvioiden, on valmistelussa päädytty kokonaisharkinnan perusteella siihen, että esitetään toiminta-avustusta jaettavan edelleen ammattimaista kulttuuri/taidetoimintaa harjoittaville ja tuottaville tahoille. Näitä toimijoita hakijoiden joukossa ovat Järvenpää teatteri, Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry (PuistoBlues), Järvenpään Sibelius-seura ry (Meidän Festivaali) ja Värinää ry (Värinää festivaali).

Esitys toimita-avustusten jaosta:

 

myönnetty 2019

haettu 2020

esitys 2020

Järvenpään teatteri ry

  37.400

       38.000

      38.000

Meidän festivaali

  24.500

       30.000

      30.000

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry

  25.500

       15.000

      15.000

Värinää ry

    7.000

         7.000

        7.000

Teatteri Kuus Toista           3.000                0
Järvenpään Kamarikuoro ry           2.500                0
Järvenpään mieslaulajat           4.000                0

YHTEENSÄ

  94.400

       99.500

       90.000

 

Hylättyjen osalta päätös koskee vain toiminta-avustuksia ja hakemukset käsitellään uudelleen kohdeavustusten yhteydessä.

Seuraaville organisaatioille on maksettu vuoden 2020 toiminta-avustuksen ennakkoa hakemusten perusteella.

  • Värinää ry                                           3 500 €
  • Järvenpään teatteri ry                       15 000 €

Varatut määrärahat

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 4.5.2020 § 181 toiminta-avustuksen määrärahasta vuodelle 2020. Määrärahan suuruus on 90 000 €.

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.4.2020 § 109 joustosta avustusten käytössä Korona-tilanteesta johtuen.

Toimivalta

Kulttuurin toiminta-avustuksien myöntämisen suorittaa normaalioloissa Hyvinvointilautakunta.

Hallintosääntö (valtuusto hyväksynyt 23.3.2020 § 17) § 133: "- - kaupunginhallitus käyttää palvelualuelautakunnille ja jaostoille hallintosäännöllä määrättyä päätösvaltaa (pois lukien tarkastuslautakunta, lupajaosto ja yksilöasiainjaosto) tämän pykälän mukaisissa poikkeusoloissa."

Asian käsittely ei siedä viivästyksiä sillä maksatus avustusta saaville tahoille voidaan suorittaa vasta kun jakoperusteiden, toiminta-avustusten ja viranhaltija päätöksellä tehtyjen kohdeavustusten päätökset ovat saaneet lainvoiman. Viivästyminen voi aiheuttaa avustusta saaville tahoille tarpeetonta haittaa toiminnan ja tuotantojen suhteen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää vuoden 2020 kulttuurin toiminta-avustusten myöntämisestä seuraavasti:

Järvenpään teatteri ry 38.000 €

Järvenpään Sibelius-seura ry (Meidän festivaali) 30.000 €

Järvenpään Blues-Jazz Diggarit ry (PuistoBlues) 15.000 €

Värinää ry (Värinää festivaali) 7000 €

Yhteensä 90.000 €

Muilta osin toiminta-avustuksia ei myönnetä. 

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja poistui ilmoittaen esteellisyydestä. Hallintojohtaja toimi esittelijänä tämän asian osalta.

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari selosti asiaa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Olli Naukkarinen (yhteisöjäävi, hallintolain 28 § 1 momentti 5 kohta).

Tiedoksi

Hakijat, kulttuurijohtaja, esikunnan talous- ja hallintosihteeri