Kaupunginhallitus, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi:

1. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö: Hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen tuesta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6596e792-7cd4-4dca-8ff2-95b576cbfe76&respondentId=7103702b-98ce-45ee-bd40-df0787d74a0f

 

2. Lausuntopyyntö: Ohje liikenteenohjauslaitetietojen toimittamisesta Väylävirastolle

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b7228741-34a5-4e41-bb47-47ed7144c6aa&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744

 

3. Valtioneuvoston exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 1. vaiheen raportti

 

4. Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös ESAVI/13631/2020, 8.5.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

 

5.  Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 12.5.2020 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Kaupunginjohtaja selosti ajankohtaiskatsauksessaan koronan vaikutusta talouteen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.