Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 1.11.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely 

Päätettiiin käsitellä §:t seuraavassa järjestyksessä: 270, 271, 277, 278, 276, 279, 272 - 275.

Päätös

Hyväksyttiin. Jatkokokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.