Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023 sekä investointiosa

JARDno-2019-3622

Valmistelija

  • Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 25.9.2019 § 19 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2019 - 2023 sekä investointiosan v. 2019 – 2023. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.

Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan 1.11.2019 § 274. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden osalta hieman Järvenpään Veden johtokunnan 25.9.2019 § 19 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on 23 774 € pienempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu kaupungin laskelmien tarkentumisesta. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään 4 575 967 €. Muutos vaikuttaa myös ylijäämään, joka on nyt 334 967 €. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate (1000 €) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:

 

2020

2021

2022

2023

Yhteensä

4576

4505

4502

4491

18074

 

Investoinneissa määrärahaa on varattuna kärkihankkeissa uusiin alueisiin 0,760 M€ ja infran ylläpitoon 4,240 M€, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 1,460 M€. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,0 M€.

 

 

 

 

 

 

 

Talousarviovuoden 2020 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 € ), vertailulukuna v. 2019 tarkistettu kehys:

Liikevaihto 8 838 + 3,7 %
Toimintakulut 4 462 + 6,7 %
Toimintakate 4 576 + 0,7 %
Sumu-poistot 2 834 + 8,9 %
Vuosikate poistoista   112,0 %
Liikeylijäämä 1 742 - 10,4 %
Ylijäämä 335 - 37,6%
Investoinnit 5000 +11,1%
Lainanotto 0 0,0 %
Tulorahoitusosuus   - 9,1 %

 

Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2020 - 2023 sekä investointiosa 2020 - 2023 ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa.

 

Käyttösuunnitelma 2020

Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2020. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.

Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2020 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.

Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät sekä taksat 1.4.2020 alkaen, jotka ovat liitteenä erillisenä kokousaineistona.

Liittymismaksujen perusteisiin ei ole tulossa muutoksia. Vesimaksuihin esitetään 4 %:n, jätevesimaksuihin 3 %:n ja perusmaksuihin 5 %:n korotusta kuten johtokunnan talousarvioesityksessä 25.9.2019 hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

 

 

 

 

Johtokunta päättää hyväksyä:

  1. Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023 sekä investointiosan vuosille 2020-2023.
  2. Käyttösuunnitelman vuodelle 2020
  3. Vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.