Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Järvenpään Veden investointikohteet 2020-2023

JARDno-2019-3624

Valmistelija

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarvion investointiohjelmassa Järvenpään Vedellä on investointeihin varattu määrärahaa vesihuollon hankkeisiin yhteensä 5,0 M€.

Vuoden 2020 investointikohteet jakautuvat kaupungin uusiin alueisiin n. 0,76 M€, joissa suurempina kohteina on mm. Lepola IV alue ja Ainolan keskuksen alue.

Infran ylläpitokohteisiin, joissa määrärahaa vesihuollon uusimiseen n. 4,24 M€ mm, josta mm. Wärtsilän ja Kinnarin koulun alueisiin 0,710 M€ ja Järvenpään Veden omiin 100 % vesihuollon kohteisiin on varattu määrärahaa 1,46 M€, jolla on tarkoitus jatkaa haja-asutusalueen vesihuoltoa Haarajoen pohjoisosassa, Leppätien alueen läheisyydessä. Lisäksi edellä olevasta on varattu katujen peruskorjauksiin 600 € mm. Metsätien alueelle.

Puistojen ja liikenneturvallisuuskohteiden rakentamisen yhteydessä vesihuoltoon on varattu 0,07 M€.

Investointiohjelma 2020 - 2023 ja kaupunkitekniikan valmistelema investointien kartta 2020 - 2030 ovat esittelyaineistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Johtokunta päättää merkitä tiedoksi kaupunkitekniikan ja Järvenpään Veden investointiohjelman 2020 - 2023 ja siihen liittyvän investointikarttaluonnoksen 2020 - 2030.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.