Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ilmoitusasiat

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnalle tiedoksi:

1. Vesihuoltopäällikkö Antti Levänen esittäytyy

2. Tilahankkeen tilanne

3. Hallinto-oikeuden päätös

Ehdotus

Esittelijä

  • Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Käsittely

Asiakohdan käsittely keskeytettiin kohdan 1 jälkeen. Kohdat 2 ja 3 käsiteltiin § 25 jälkeen.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.