Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Lausunto Tervanokan tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen poikkeamispäätöskäsittelyyn

JARDno-2019-1874

Valmistelija

  • Jari Lausvaara, vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hyvoinvointilautakunnalta pyydetään lausuntoa Tervanokan alueelle suunnitellun tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen sijainnista mahdollista vuokrauspäätöstä ja poikkeamispäätöskäsittelyä varten. Sauna- ja pukuhuonerakennukset on suunniteltu sijoitettavaksi alueella toimivan Tervanokan Satama –kioski-kahvilan yhteyteen. Alkuperäisessä suunnitelmassa (Liite, vaihtoehto 1) rakennukset oli sijoitettu kahvilan pohjoispuolelle ja ne kytkeytyivät kahvilaan laajan terassialueen kautta. Ratkaisuun liittyi avantouintipaikka venesataman puolella. Ratkaisua käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä, jossa todettiin, että kahvilan pohjoispuolinen sijainti ei ole hyvä ja tulee vaihtoehtoisesti selvittää saunarakennuksen sijoittamista kahvilan eteläpuolelle uimarannan puolelle. 

Maankäyttöinsinööri Tarja Kariniemi, yrittäjä Jari Siren sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara suorittivat katselmuksen paikan päällä 22.5.2019. Katselmuksen perusteella esitetään uudeksi sauna- ja pukuhuonerakennusten vaihtoehtoiseksi uudeksi sijaintipaikaksi kahvilan kaakkoispuolelle, nykyisen uimarannan aidan itäpuoliselle puistoalueelle (Liite, vaihtoehto 2). Tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen toteuttaminen edellyttää poikkeamislupaa asemakaavasta. Rakennukset sijoittuisivat voimassa olevan asemakaavan mukaisesti puistoalueelle (VP-5), jolla ei ole osoitettu toiminnalle rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Lisäksi sijoittaminen edellyttää kaupungilta päätöstä yrittäjälle vuokrattavasta lisäalueesta.

Yrittäjä Siren kuvaa hanketta seuraavasti: 

"Saunahanketta päätettiin lähteä viemään eteenpäin, kun useampi henkilö oli lähestynyt meitä ja esittänyt toiveen, että toteuttaisimme avantosaunan Tervanokan uimarannan yhteyteen. Kaupunkilaiset ovat sanoneet paikan mielekkääksi helpon saavutettavuuden vuoksi. Näiden keskustelujen pohjalta päätimme esittää Järvenpään kaupungille, että totuttaisimme saunan yksityisin varoin.

Saunahanketta lähestyttiin ajatuksella, että sauna tehdään kevytrakenteisesti ja esimerkiksi viisivuotisella poikkeusluvalla. Sauna perustetaan kevytperustuksilla ja sauna- rakennukset on helppo siirtää pois, kun tämä hanke katsotaa päättyneeksi. Tämän hankkeen tarkoituksena on hankkia käyttökokemuksia saunan osalta. Mikäli saunan sijoittaminen Tervanokkaan koetaan käyttäjien kokemusten kautta hyväksi haemme tontille kaavamuutosta uuden kahvila-ravintola-saunarakennuksen toteuttamiseksi. Toisaalta, jos hanke ei saa kannatusta, niin saunarakennukset on luvan päättyessä helppo siirtää pois ilman merkittäviä kustannuksia. 

Sauna on ympärivuotisessa käytössä. Talvella järjestetään sauna ja avantouinti. Kesäisin sauna on uimarannan käyttäjien ja varausasaikkaiden käytössä. Kesällä järjestetään parina-kolmena päivänä viikossa edullinen, tai ilmainen saunavuoro uimarannan käyttäjille. Tämä toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Pyydämme nopeaa käsittelyä asiassa jotta pääsemme toteuttamaan saunan jo tulevaksi syksyksi/ talveksi."

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kaupunkikehityslautakunnalle lausuntonaan Tervanokan tilapäisen sauna- ja pukuhuonerakennuksen sijainnin ja käyttötarkoituksen soveltuvan alueen toiminnalliseen kokonaisuuteen ja suosittaa osaltaan määräaikaista poikkeamista asemakaavasta.

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Kaupunkikehityslautakunta