Hyvinvointilautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Iltakouluasiat

Hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 tilannekatsaus

  • Esittelyaineisto oheismateriaalina
  • Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen 

Ilmoitusasiat

5.12. Työ- ja elinkeinominsteriö

  • Kuntien vahvistaminen työllisyyden kuntakokeiluun  (VN/7809/2019)
    • Päätös liitteineen oheismateriaalina

11.12.2019 saapunut kirje

  • Palaute Keltasirkun vapaaehtoisilta ja palvelujenkäyttäjiltä

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.