Hyvinvointilautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Hyvinvointilautakunnan kokousajat 2020

JARDno-2019-3568

Valmistelija

  • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 108 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kevään 2020 toimielinten kokouskalenteriluonnos on ollut kommentoitavana toimielinten puheenjohtajilla ja esittelijöillä sekä kaupungin johtoryhmän jäsenillä. Puheenjohtajien jaosto (22.10.2019 § 22) ja kaupunginhallitus (18.11.2019 § 294) ovat hyväksyneet ohjeellisen kokouskalenterin ja kehottaneet toimielimiä päättämään osaltaan ohjeellisesta kokouskalenterista. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää osaltaan hyväksyä liitteenä olevan ohjeellisen kokouskalenterin ja kokoontua keväällä 2020 seuraavasti:

Ajankohta

Torstai              23.1.2020  

Torstai              27.2.2020

Torstai              2.4.2020

Torstai               7.5.2020

Torstai               4.6.2020

Kello                 17.30

Paikka          Järvenpää-talo, Aino-kabinetti.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet, Hyvon viranhaltijat