Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Viestintäjohtajan rekrytointi

JARDno-2019-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 perustanut viestintäjohtajan viran. Virka on vapautunut 23.1.2019. Henkilöstöasiainjaoston tulee § 46 perusteella julistaa virka julkisesti haettavaksi.

Henkilöstöjaosto päättää viestintäjohtajan rekrytointiaikataulusta.

Luonnos hakukuulutukseksi liitteenä.

Viestintäjohtajan osaamisprofiili liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. hyväksyä aikataulun viestintäjohtajan rekrytoinnista siten, että elo-syyskuun 2019 aikana voidaan tehdään valinta viestintäjohtajasta.
  2. käynnistää rekrytoinnin elokuun alussa. 
  3. hyväksyä, että hakukuulutuksessa käytettään edellisen viestintäjohtajan rekrytoinnissa käytettyä hakukuulutusta ja osaamisprofiilia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 § 64 perustanut viestintäjohtajan viran. Virka on täytetty määräaikaisesti avoimen viran hoitona ajalle 4.2.-3.11.2019. Avointa virkaa on hoitanut filosofian maisteri Heli Vastamäki ko. ajalla. Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 5.2.2019 § 14, että virka julistetaan haettavaksi elo-syyskuussa 2019. 

Viestintäjohtajan virka on voimavarajohtajan virka, joka sijoittuu Konsernipalveluihin. Viestintäjohtajan keskeinen tehtävä on tukea kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista ja hallita organisaatioviestinnän kokonaisuus. Viestintäjohtaja vastaa kaupungin mediasuhteiden hoidosta, brändin hallinnasta, johtaa viestintätiimiä ja työskentelee kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Hallintosäännön 6 luvun 49 § mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee asiakkuusjohtajat, näin ollen viestintäjohtajan virantäytön valmistelee henkilöstöasiainjaosto.

Hallintosäännön 14 § mukaan henkilöstöasiainjaosto päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Viestintäjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen viestinnän johtamisesta. 

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 5.2.2019 § 14, että virka julistetaan haettavaksi aiempien hakuilmoituksen ja osaamisprofiilin mukaisesti. Liitteinä viestintäjohtajan osaamisprofiili ja hakuilmoitus, joissa näkyy vielä edellisen virantäytön tiedot. Nämä päivitetään kokouksessa, kun virantäytön aikataulu tarkentuu. Henkilöstöjaosto päättää viestintäjohtajan rekrytointiaikataulusta, joka ajoittuu elo-syyskuuhun 2019.

Ehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä viestintäjohtajan virantäytön aikataulun.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana henkilöstöasiainjaosto tarkensi aikataulua ja päättää hyväksyä viestintäjohtajan virantäytön aikataulun siten, että

1. hakuaika on 5.9.-26.9.2019

2. suunniteltu ajankohta haastatteluille on 8.10.2019

3. kaupunginhallitus päättää virantäytöstä 21.10.2019

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 3.9.2019 § 67 käynnistänyt viestintäjohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 5.-26.9.2019. Hakuajan päättymiseen 26.9. klo 15.00 mennessä viestintäjohtajan virkaan jätettiin 33 hakemusta.

Henkilöstöasiainjaoston jäsenet saavat sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 8.10.2019.

Henkilöstöasiainjaosto päättää ennakkotehtävistä ja haastatteluiden ajankohdasta ja haastateltavista kokouksessa. Ennakkotehtävät tuodaan kokoukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee hakijoista ne, jotka valitaan haastatteluun ja joille lähetetään ennakkotehtävät,

2. päättää ennakkotehtävistä, 

3. päättää haastatteluaikataulusta. 

 

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: henkilöstöasiainjaosto valitsi 13 hakijaa, joille lähetetään ennakkotehtävät. Henkilöstöasiainjaosto päättää 8.10. kokouksessaan valita ennakkotehtävien perusteella haastateltavat. Haastattelut pidetään 24.10.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

1. Ennakkotehtävä lähetetään 13 hakijalle, aakkosjärjestyksessä

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu) 
(henkilötiedot poistettu) 
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu) 
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

 

2. Ennakkotehtävinä on kaksi tehtävää, joiden perusteella henkilöstöasiainjaosto valitsee 8.10. kokouksessaan haastatteluihin valittavat. 

3. Haastattelut pidetään 24.10.2019. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Viestintäjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 33 hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 1.10.2019 § 72 lähettää ennakkotehtävät 13 hakijalle. 

Henkilöstöasiainjaoston kokous käsittelee kokouksessaan 8.10.2019 pyydetyt ja saapuneet ennakkotehtävät ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 24.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt viestintäjohtajaksi hakeneista henkilöistä.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat viestintäjohtajaksi hakeneet henkilöt (aakkosjärjestyksessä): 

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 3.9.2019 § 67 käynnistänyt viestintäjohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 5.-26.9.2019. Hakuajan päättymiseen 26.9. klo 15.00 mennessä viestintäjohtajan virkaan jätettiin 33 hakemusta. Taiteen maisteri (henkilötiedot poistettu) on 29.10.2019 ilmoittanut peruvansa hakemuksensa.

Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 29.10.2019 § 81 lähettää haastattelluista hakijoista henkilöarviointiin 2 hakijaa.

Viestintäjohtajan rekrytointi on edennyt henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle. Henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviointien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 11.11.2019 viestintäjohtajaksi valittavan henkilön.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1. viestintäjohtajaksi valittavan henkilön
2. että valittu aloittaa viran hoidon sopimuksen mukaan
3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
4. että viestintäjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta
5. että viestintäjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että viestintäjohtajan palkka määräytyy nykyisen palkan mukaisesti.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1. viestintäjohtajaksi valitaan filosofian maisteri Heli Vastamäki.
2. että valittu aloittaa viran hoidon sopimuksen mukaan.
3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.
4. että viestintäjohtajan viran koeaika on kuusi kuukautta.
5. että viestintäjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että viestintäjohtajan palkka määräytyy nykyisen palkan mukaisesti.

Tiedoksi

KH, kaupungin johtoryhmä, resina, palvelussuhdepäällikkö