Henkilöstöasiainjaosto, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Talousjohtajan viran täyttäminen

JARDno-2019-3178

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja valittiin Akaan kaupunginjohtajaksi maaliskuussa 2019. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.3.2019 § 11 kaupunginhallituksen esityksestä, että hallintosääntöä muutetaan siten, että talous- ja hallintojohtajan virka erotetaan talousjohtajan ja hallintojohtajan viroiksi ja tämän aiheuttamat muutokset on muotoiltu muutettavaan hallintosääntöön. Virka on täytetty määräaikaisin virantoimituksen järjestelyin ajalle 1.4.2019-30.3.2020.

Talousjohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää hallintosäännön 2.luku 14 § mukaan kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta. Samaan määräykseen perustuen Talousjohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.

Talousjohtajan viran kelpoisuusehdot ja muut edellytykset viranhoitamiseksei menestyksellisesti esitetään osaamisprofiilissa ja hakuilmoituksessa, jotka ovat liitteenä.

Talousjohtajan viran täyttö käynnistetään tässä henkilöstöasiainjaoston 5.11.2019 kokouksessa, jos kaupunginhallitus päättää kokouksessaan 4.11.2019 henkilöstöasiainjaoston 29.10.2019 § 83 tekemän esityksen mukaisesti talous- ja hallintojohtajan viran lakkauttamisen ja talousjohtajan viran perustamisesta. Henkilöstöasiainjaosto päättää kokouksessaan myös viran täytön alustavan aikataulu.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. julistaa talousjohtajan viran haettavaksi 7.11.2019 alkaen, jos kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 päättänyt lakkauttaa talous- ja hallintojohtajan viran ja perustaa talousjohtajan viran
2. hyväksyä alustavan viran täytön aikataulun
3. hyväksyä talousjohtajan viran hakuilmoituksen 
4. hyväksyä talousjohtajan osaamisprofiilin
5. että talousjohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa
6. että päätös astuu voimaan heti.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. julistaa talousjohtajan viran haettavaksi 7.11.2019 alkaen.
2. hyväksyä alustavan viran täytön aikataulun
3. hyväksyä talousjohtajan viran hakuilmoituksen 
4. hyväksyä talousjohtajan osaamisprofiilin
5. että talousjohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa
6. että päätös astuu voimaan heti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 5.11.2019 § 86 käynnistänyt talousjohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 7.-28.11.2019. Hakuajan päättymiseen 28.11.2019. klo 15.00 mennessä viestintäjohtajan virkaan jätettiin 15 hakemusta.

Henkilöstöasiainjaoston jäsenet saavat sähköisen linkin hakijoiden hakemuksiin Laura-järjestelmään. Henkilöstöasianjaosto valitsee kokouksessaan haastateltavaksi kutsuttavat. Haastattelut on suunniteltu pidettäväksi 13.12.2019.

Henkilöstöasiainjaosto päättää ennakkotehtävistä ja haastatteluiden ajankohdasta ja haastateltavista kokouksessa. Ennakkotehtävät tuodaan kokoukseen. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsee hakijoista ne, jotka valitaan haastatteluun ja joille lähetetään ennakkotehtävät,

2. päättää ennakkotehtävistä, 

3. päättää haastatteluaikataulusta. 

 

 

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto

1. valitsi hakijoista jatkoon (aakkosjärjestyksessä) 

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

sekä henkilö, joka ei halua nimeä julkisuuteen

 

2. päätti kahdesta ennakkotehtävästä, jotka lähetetään jatkoon valituille, 

3. päätti, että haastattelut pidetään 14.1.2020.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaoston kokous käsittelee kokouksessaan 17.12.2019 määräaikaan mennessä saapuneet ennakkotehtävät ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 14.1.2020.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto tutustuu ennakkotehtäviin ja päättää haastatteluihin kutsuttavat niistä hakijoista, joille on lähetetty ennakkotehtävä ja jotka ovat sen määräaikaan mennessä palauttaneet.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua 14.1.2020 pidettävään haastatteluun seuraavat hakijat aakkosjärjestyksessä 

(henkilötiedot poistettu)

(henkilötiedot poistettu)

(henkilötiedot poistettu)

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto haastattelee talousjohtajan viran haastatteluihin 17.12.2019 henkilöstöasiainjaostossa § 94 valitsemansa hakijat ja päättää jatkotoimenpiteistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastateltuaan haastatteluihin valitut hakijat

1. viran täytön jatkotoimenpiteisiin valittavat hakijat 

2. viran täytön jatkotoimenpiteet.

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä teki seuraavanlaisen päätösesityksen:

Jaosto päättää, että henkilöarvioon lähetetään (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Päätös

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Talousjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 7.-28.11.2019 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 15 henkilöä

Haastatelluista kolmesta henkilöstä henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 14.1.2020 § 3 lähettää henkilöarviointiin kauppatieteiden maisteri Jari Punkarin ja kauppatieteiden maisteri Kirsi Rinteen.

Talousjohtajan tehtävän vaativuuden arviointi on tehty keväällä 2019 hallintojohtajan tehtävän vaativuuden arvioinnin yhteydessä. 

Talousjohtajan rekrytointi on edennyt henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle kokoukseen 3.2.2020. Henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessaan 28.1.2020 henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle henkilöstöjohtajaksi valittavan henkilön.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

 1. talousjohtajaksi valittavan henkilön
 2. että valittu aloittaa viran hoidon sopimuksen mukaan
 3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 4. että koeaika on kuusi kuukautta
 5. talousjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että talousjohtajan palkka on kokonaispalkka ja se määräytyy talousjohtajan tehtävän vaativuuden mukaisesti.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

 1. valita talousjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Kirsi Rinteen.
 2. että valittu aloittaa viran hoidon sopimuksen mukaan
 3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 4. että koeaika on kuusi kuukautta
 5. talousjohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

 

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että talousjohtajan palkka on kokonaispalkka ja se määräytyy talousjohtajan tehtävän vaativuuden mukaisesti.

Tiedoksi

KH, kaupungin johtoryhmä, palvelussuhdepäällikkö, resina