Henkilöstöasiainjaosto, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 29.1.2019 alkaen.

 

Asiakohta 7 § Periaatepäätös palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi käsitellään hallintosäännön 14 §:n perusteella henkilöstöasiainjaoston laajennetussa kokoonpanossa. 

Asiakohta 8 § Talousjohtajan viran täyttö käsitellään henkilöstöasiainjaoston normaalissa kokoonpanossa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat