Henkilöstöasiainjaosto, kokous 24.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.